(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

Lovaas modeli ,California Üniversitesi psikoloji profesörü Ole Ivar Lovaas tarafından geliştirilen ve erken yoğun davranışsal müdahale türüdür. Uygulamalı davranış analizi ( ABA) yöntemini kullanarak , Lovaas tekniği erken gelişimsel gecikme ile otizmli çocukların gelişiminde kullanılır. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dairesi Başkanlığı ofisi onayı altında kullanılan terapi yöntemidir. Farklı öğretim metodları içerir. Temel becerileri en temel bileşenlerine ayırarak ve olumlu performansı pekiştirmek için ödül-ceza yöntemini kullanarak çocuğun yeteneklerine genelleyerek doğal bir yaşam alanı oluşturur. Haftada 30- 40 saatlik bir süreyle 5 yaşın altındaki çocuklara uygulanarak dil, akademik ve temel becerilerinde önemli yaşam becerileri kazanabilirler. Aynı zamanda istenmeyen olumsuz davranışların tedavisinde de oldukça etkili bir yöntemdir.

 

Lovaas Yöntem, ideal olarak, haftada 35-40 saatlik bir süreyi kapsar.  Her oturum farklı aralıklarla yapılır. Aralıklar çocuğun dikkatini etkileyecek şekilde düzenlenmesi gerekir.  Her deneme kısa emir cümlelerinden oluşur "içine koy, içinden çıkar, bana ver, bana göster gibi,  bir nesnenin renklerini göstermesi, basit taklitlerin yapılması vb. Çocuk başarısız olursa, ufak bir yardımda bulunulur. Her doğru için ise çocuğa sözel bir ödül verilir. Her doğru yanıt sözel ödülden sonra, somut bir ödül tercih edilir. Bu  bir oyuncak yada  yiyecek olabilir , ya da bunların herhangi bir kombinasyonu olabilir. Lovaas tekniği genellikle Resim Değişim İletişim Sistemi (PECS) ile bağlantılı olarak ortak kullanılır. PECS programı otistik bireyler için kullanılan başka bir ortak girişim tekniği olarak hizmet vermektedir.

Lovaas tekniğinin etkinliğini gösteren otistik çocuklar üzerinde uygulanan 500'den fazla makaleler yayınlanmıştır.

Bir çok araştırma da tekniğin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmıştır.

                                                                                                                                                                          DR. PSK. FATİH BAL