(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

Özel Eğitim İlk Öğretim Okulu

Dersliklerde ve bireysel eğitim odalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitilebilir Çocuklar İlköğretim Okulu Müfredat Programı Uygulanmaktadır.

Bu programa devam eden her çocuk değerlendirme servisimizin öncülüğünde eğitsel değerlendirmeden geçirilmekte ve performansları tespit edilerek kendileri için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanmaktadır. Bu program çerçevesinde hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) uyarınca da eğitimleri sağlanmaktadır.

MEB'nın Müfredatı temel alınarak, çocukların gelişimsel özellikleri; bireysel ihtiyaçları ve ilgilerine göre hazırlanan eğitim programlarının grup olarak uygulandığı söz konusu grup eğitimi genel olarak, 6- 16 yaş grubunda olup;

1. Okuma-Yazma ve Akademik Becerileri kazanmış ya da kazanabileceği düşünülen;
2. Tuvalet eğitimini kazanmış,
3. Eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli çocuklar kabul edilmektedir.