(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

Eğitilebilir Çocuklar Grup Eğitimi

OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM-DESTEK GRUPLARI

Eğitim grubundaki eğitim sürecinde, kurumdaki mevcut eğitim programlarından çocuğa uygun olan modeli seçerek "HER BİR ÇOCUK İÇİN OLASI ÖZEL EĞİTİM PLANINA YÖNELİK" hazırlık yapabilmesi ve bu plana uygun destekleyici çalışmaların ve ihtiyaçların belirlemesi amaçlanmaktadır.

GRUP EĞİTİMİ OKULUMUZDA 10 AYRI SINIFTA VERİLMEKTEDİR.

Bu gruplar; eğitim alabilecek olan çocukların genellikle gelişim özelliklerine göre yapılandırılmış sınıflardır. Sınıfların Yapılandırılmaları oldukça yumuşak sınırlar içinde oluşturulmuştur. Sınıflar oluşturulurken çocukların:

- Yaşları
- Gelişim seviyeleri
- Bireysel gereksinimleri

Ailelerin istem ve gereksinimleri göz önüne alınmıştır.

 

Bireysel özellikleri ve eğitsel performansları bakımından birbirlerine yakın 3 yada 6 öğrenciye verilen eğitime grup eğitimi denilmektedir. Grup eğitimleri duruma göre seanslı ya da tam zamanlı olabilmektedir. Seanslı grup eğitimleri 1 ders saati (45 dakika) iken tam zamanlı grup eğitimleri, yarım gün veya tam gün olabilmektedir. Grup eğitimlerinde 1 lisanslı öğretmen, duruma göre 1 ya da 2 usta öğretici ya da önlisans olmak üzere toplam 2 veya 3 personel görev alır. Okulumuzda da çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre sabah 09.00-12.00 saatleri arasında haftada 2 gün ve öğleden sonra 13.30-17.15 saatleri arasında her gün olmak üzere grup eğitimlerine yer verilmektedir. Ağırlıklı olarak 7 yaş üzeri çocuklara verilen grup eğitim programımızda da BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı)’e yer verilmekte ve uygulamada bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri kullanılmaktadır.

 

Okulumuzda sürekli grup eğitimi dışında, bireysel eğitime destek amaçlı, gerekli görüldüğünde oluşturulan geçici grup eğitimi çalışmalarına yer verilmektedir. Grup eğitiminde de “Dil-İletişim, Okuma-Yazma, Matematik, Günlük Yaşam Becerileri, Sosyal Yaşam Becerileri, El işi ve Atölye, Beden Eğitim ve Spor, Müzik ve Ritm, Gezi ve Aktivite çalışmalarına yer verilmektedir.

                                                                                                   FATİH BAL 

                                                                                                OKUL MÜDÜRÜ