(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

Fizik Tedavi Ünitesi

Kurumlarımız bünyesinde oluşturulan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde FTR gereksinimi olan çocuklara, uzman fizyoterapistler tarafından hizmet verilmektedir.

Cp'li çocukta rehabilitasyonun amacı; var olan potansiyelleri ortaya çıkarmak, geliştirmek ve düzenlemede yardımcı olmak, maksimum düzeyde bağımsızlık kazandırarak erişkin yaşa hazırlamaktır. Cp nin rehabilitasyonu bir ekip işidir. Rehabilitasyonun başarılı bir sonuca ulaşmasında; Doktor, Fizyoterapist, İş - Uğraşı Terapisti, İşitme - Konuşma terapisti, Özel Eğitim Öğretmeni, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı ve aile çalışmasının rolü büyüktür.

FTR programına ihtiyacı olan çocukların; gelişimindeki her hangi bir bozukluğu saptamak, anormal tonus, postür, hareket paternleri ve bunların gelişimi ile anormal postüral refleks aktivitelerin tespiti amacıyla; kas tonusu, eklem yapısı, denge, postür ve yürüyüş analizi değerlendirmelerine tabi tutularak ihtiyaçları doğrultusunda çocuğa uygun tedavi programı hazırlanıp, rehabilitasyona alınır. Program devam ederken aylık periyotlarla çocuğun gelişim seviyesi kontrol edilir.

Her seans sonunda çocuğun o günkü performansı aileye bildirilip evde yapabilecekleri hareketler konusunda bilgilendirilerek ev programı verilir.

 

Fizik tedavi, ya da İngilizce konuşulan ülkelerde yaygın adıyla fizyoterapi, yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizler ya da çeşitli dalgalarla hastaların tedavisine verilen isimdir. Fizik tedavi,tıp fakültesinden sonra fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimini almış olan doktorlarca (fiziatrist) tanısı konmuş ve çok geniş hastalık durumlarını kapsar. 

 

İlgili tedavi merkezlerinde doktor ve fizyoterapistler birlikte çalışmaktadır. Tıp dilinde; "optimum nöromüsküloskeletal fonksiyonu edinme veya geri kazanmayı amaçlayan tedavi" olarak açıklanan fizyoterapinin uygulanması bazen uzun yıllar sürebilir.

 

Fizyoterapide amaç, bireylerin yaşamsal faktörleri sağlıklı olarak yerine getirebilmesini sağlamaktır. Fizyoterapi, fiziksel uygulamanın dışında duygusallık ve sosyal ilişkiler gibi unsurları da kapsar. Tedavi uygulaması öncesinde bir takım laboratuvar bulguları ile muayeneye başvurulur. Elektrodiagnostik elektromiyografi (sinir iletim hızı) testi gerekli görülebilir. Fizik tedavi için özel bakım merkezleri, geriatri,nörolojikfitness merkezleri ve spor eğitim tesisleri gibi alanlar bulunmaktadır.

Spor yaralanmalarının tedavisinde en büyük bölüm aktif tedavinin yer aldığı rehabilitasyondur. İyileşme ve normale dönme sürecini sağlayan rehabilitasyonda hastanın da işbirliği ile aktif tedavi metotları uygulanır. Sporda egzersiz ne kadar önemli ise rehabilitasyonda da egzersiz tedavisi o kadar önemlidir. Burada dikkat edilecek nokta yaralanmış bir sporcuya yaralanma derecesine uygun tedavi edici egzersizlerin verilmesidir. Bu egzersizler yetersiz olursa iyileşme olmaz, aşırı olursa da yeni zedelenmeler eklenir.
Egzersiz hastanın istemli, düzenli, sistemik kas kasılmaları ile yapılır. Bu tedavide hasta aktiftir. Yani işlemi kendisi uygular. Bazı egzersizler yardımlı yapılsa da kas kasılmasını sporcu kendisi sağlar. Sporcular genç bireylerdir ve gençlikle sabırsız olurlar. Hepsi bir an önce eski aktivitelerine dönmek isterler. Bu yüzden kısa veya uzun dönemde sporcuya zarar verebilecek, kayıplara yol açabilecek olan kestirme tedavilerden kaçınılmalıdır. Dolayısı ile tedavi edici egzersizler de ilaçlar gibi belirli zamanlarda ve belirli dozda ve doğru biçimde yapılmalıdır.
Yaralanmış kısıma ait egzersizlerin dışında sporcunun yaptığı spor gereksinmelerine göre bedensel formu koruma egzersizleri de tedaviye eklenmelidir. Mesela dizindeki bir problem nedeni ile antrenman ve maç yapamayan bir futbolcunun iyileşme süreci geçinceye kadar genel kondisyonunu kaybetmemesi gerekir. Bunun için hem dizinin iyileşmesini engellemeyecek hem de bedensel formunu koruyacak egzersiz çizelgesi planlanmalıdır. İyileşmenin ileri evrelerinde ise özellikle yaralanmış kısımların ve çevresindeki kasların ağrısız hareketlerle güçlendirme egzersizleri yapılır.

İzometrik egzersizler
Yaralanmanın ilk devresinde izometrik egzersizler yapılır. Bu egzersizler özellikle diz ve omuz eklemi için çok önemlidir. Bu egzersizlerde kaslarda kasılma vardır ama eklemde hareket yoktur. Çoğu zaman sporcunun ağrı olmaksızın yapabildiği yegane egzersiz budur. Her tedavide bu tip egzersizler kullanılır.

Koordinasyon egzersizleri
Yaralanmalarda kas, kemik, damar ve deri yanı sıra proprioseptif sistem de zedelenir. İyileşme sürecinde bu sistemin yeniden eğitilmesi için koordinasyon egzersizleri ve denge tahtası kullanılır. Bir spor yaralanmasından sonra düzelme sadece ağrının olmaması ve bölgesel aktivitenin sağlanması demek değildir. Yaralanmış bölge ve çevresindeki kısımlar arasında uygun etkileşimin tekrar sağlanması gerekir. Özellikle bacak yaralanmalarında koordinasyon egzersizleri çok önemlidir. Bacakta çok zengin bir proprioseptif sinir sistemi vardır. Bu sistem hareketlerin ardışık, amaçlı olarak bir biri ile devam etmesi ve hareketin yumuşak olmasında rol alır.

Pasif germe
Pasif germe erken ağrılı devirden sonra yaralanmış bölgedeki esnekliği eski haline getirmek için kullanılır. Germek istenilen kısım ağrısız sınırlarda gergin pozisyonda tutulur ve belirli süre beklenir. Tam gevşeme sağlandıktan sonra ikinci germe yapılır. Bazen sıçrayıcı tarz germeler yapılabilir. Ancak bu durumda yeni bir zedelenme eklenebileceğinden dikkatli olmak gerekir.
Yaralanmaların tedavisinde hiç bir metod tek başına yeterli değildir. Germe ve koordinasyondan başka güçlendirici egzersizler de kullanılır. İyileşmenin ileri evrelerinde egzersizlerin sıklığı ve yoğunluğu giderek arttırılır. Bundan sonra yapılan spor dalına özel egzersizlerine geçilir.


Fizik TedaviFİZİK TEDAVİ
Rahatsızlığın ilk döneminde epikondil bölgesi soğutularak ağrı ve enflemasyon azaltılır. Bunun için buz veya soğuk jel torbaları kullanılabilir. Sporcu ağrıya neden olacak hareketlerden kaçınmalıdır. Ancak kondüsyonunu kaybetmemek için koşu gibi aktivitelere devam edilmelidir. Bölgesel istirahat sağlamak için tenisçi dirseği bandajı vaya dirseklik kullanılır. Ağızdan verilen ilaçlarla da ağrı ve enflamasyon azaltır. Ağrı ve enflamasyon kontrol altına alındığında egzersizlere başlanır. Pratik bir kural olarak sporcu el sıkışma sonucu gelişen ağrıyı tolere edebiliyorsa egzersiz yapabilir. Fizik tedavi iyileşmede yardımcıdır. Ultrason, eletroterapi ve tedavi egzersizleri ile çoğu zaman kısa sürede iyileşme sağlanır. Egzersizlerin doğru uygulanması ayrıca omuz ve kolun gücünün arttırılması gerekir. Bu tedavilere cevap vermeyen, ağrının devam ettiği inatçı vakalarda bölgeye kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Enjeksiyon sonrası 1-2 hafta istirahat edilmeli ve fizik tedavi uygulanmalıdır. Kortizon enjeksiyonunun 2-3 defadan fazla uygulanmaması gerekir. Bütün bu tedavilere rağmen düzelmeyen vakalarda ameliyatı düşünmek gerekir.