(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

İş Uğraşı Atölyesi Ünitesi

Akademik becerilerin dışındaki gelişimsel alanlara yönelik, öz-bakım, el-işi ve uğraşısı, psikoterapi ve fizyoterapi alanlarında gruplar oluşturulabilmektedir.

Yaşça büyük çocuklara yönelik belli becerileri kazandırmayı amaçlar.İnce motor becerilerinin geliştirilmesi ,Kendine güven duygusunun geliştirilmesi Çocukların yetenekleri doğrultusunda üretken hale getirilmeleri gibi amaçlarla el becerilerine dayalı iş eğitim atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Mesleki beceri kazanmak özel eğitime gereksinim duyan çocukların gelecekteki yaşamını anlamlı kılmada önemli rol oynamaktadır. Bu çocukların sınırlılıkları nedeni ile normal yaşamda edinmesi olanaksız mesleki becerileri, kurumumuzun atölyelerinde kazanması mümkündür. Bir mesleki beceri edinmiş çocukların verimli bir yaşam sürdürmesi ve ailesi için üretken ve etkin olması mümkündür.

Atölyemizde; takı-tasarım, galoş üretimi, dokuma, tahta boyama ve çeşitli süs eşyalarının üretim becerileri kazandırılmaktadır.