(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİ

Belirlenen ve öncelik sıralaması yapılan gereksinimlere göre yıllık, aylık,haftalık ve günlük amaçlar belirlenerek çocuğun "bireyselleştirilmiş eğitim programı" (BEP) hazırlanmaktadır.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı çerçevesinde her öğrenci için ayrı ayrı "bireyselleştirilmiş öğretim planı" (BÖP) hazırlanmakta ve plana göre çocuğun eğitim ve rehabilitasyonu yapılmaktadır.

Eğitim süreci içinde öğrenci, değerlendirme-izleme ve yerleştirme birimi tarafından periyodik aralıklarla değerlendirilmekte ve ilgili meslek elemanlarına gerekli yardım hizmeti verilmektedir.