(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

Değerlendirme Yerleştirme ve İzleme

MEHMET OYAL Özel Eğitim Kurumlarına kaydı yapılan çocuk, ilk olarak değerlendirme servisi tarafından eğitsel değerlendirmeye alınmakta, performansı ve alınacağı eğitim ve rehabilitasyon modeli belirlenmektedir. Değerlendirmede, RAM Raporu çerçevesinde ayrıntılı değerlendirmeler ilgili meslek elemanları tarafından yapılmakta, çocuğun eğitim gereksinimleri belirlenmekte ve bu gereksinimlerin öncelik sıralaması yapılmaktadır

Servis Çocukların gereksinimleri ve RAM dan gelen eğitim önerileri doğrultusunda uygun öğretmenle grup eğitimleri ve bireysel eğitimlerinin süresi, sayısı ve gününü ayarlayarak kendisine uygun eğitime yerleştirilmesini sağlar, gerektiğinde sınıf değişimini yapmak üzere çocuğu izler. Çocukların her yıl grup değiştirme ya da eğitim modelini değiştirme kararları için her çocuğa bireysel değerlendirmeler yapar.

Yıl içinde çocukları eğitim programlarından ne kadar yararlandığının takibi ve program geliştirilmesi için çocuğun eğitim ve rehabilitasyonundan sorumlu(grup ve bireysel) öğretmenleri ile işbirliği içinde aylık bireysel değerlendirme çalışmalarını planlar ve yürütür.