(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

Sağlık / İlk Yardım ve Temizlik

 Sağlık, temizlik ve ilk yardım uz.yük.hem.personelimiz başkanlığında oluşturulan bir ekip tarafından sürekli denetlenmekte öğretmenlerimiz ve ailelerimize düzenli aralıklarla konu alt başlıklarında seminerler ve hizmet içi eğitim düzenlenmektedir.