(212) 369 60 45 - (505) 610 05 84

DRAMA TERAPİSİ

 

       Drama Terapisi sağlıklı ve dengede bir psikolojik gelişim için drama ve tiyatro tekniklerinin amaçlı ve sistemli olarak kullanılmasıdır. Kişinin sorunları ile başa çıkmasına yardım eden, sorunlarıyla yüzleşmesini sağlayan ve özünün kim olduğunu anlamasına yardımcı olan psikoterapi yöntemidir. Bununla birlikte kelimelerle anlatmanın zor olduğu yerde bilinçaltına inen ve geçmişteki travmalara şifa vermeyi amaçlayan bir iyileştirme yöntemidir.

      Terapi seanslarının en önemli amaçları; bireyin yaşadığı sorunların drama teknikleri ile tespit edilmesi, duyguların en doğru şekilde ifadesi ve keşfedilmesi, yaratıcılığın gelişimi, bireyin kendine olan özgüveninin sağlanması ve son olarak sosyal ilişki kurma becerilerinin artırılmasıdır.

      Drama Terapisi bir grup çalışması olmakla birlikte birbirini takip eden –ısınma, tanışma vb.- süreçleri içerir. Ve bir danışan için en az 1 saat olmalıdır. Hareket, ses, beden dili gibi birçok ifade biçimleri kullanılır. Resim, müzik, şiir, dans gibi birçok modeli de içerisinde barındırır.

     Son olara Drama Terapisi, psikoterapide yeni bir akım olmasına karşın, aslında kökeni eskiçağ insanlarının iyileştirme ayinlerine ve tiyatro oyunlarından etkilenen antik Yunan’a kadar dayanan; yaratıcılığın gelişmesini sağlayan ve insanın özbenliğini anlamasına yardımcı olan, çok eski bir şifa tekniğidir.

 

                                                                                                                 KÜBRA İLHAN

                                                                                                        OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ