Gelişim testleri, çocuğun gelişim dönemlerine göre sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişimlerini değerlendirerek hangi alanda güçlü olduğu, hangi alanın desteklenmesi gerektiğini belirten araçlardır.

Bu testlerin sonuçlarına göre, çocuğun desteklenmesi gereken alanlar tespit edilir. Ayrıca çocuğa uygun program çıkarılmasına yardım eden yol göstericilerdir.

                                                          ÇOCUK GELİŞİM TESTLERİ

 

                         

                                Denver II Gelişim Tarama Testi

0-6 yaş arası çocuklara uygulanan geçerli ve güvenilir bir gelişim tarama testidir. Çocuğun kaba motor, ince motor, dil gelişimi, sosyal-bilişsel ve öz-bakım becerileri gibi alanları yaş grubuna göre gelişip gelişmediğini değerlendiren testtir.

 


                                     Portage Gelişim Ölçeği

   0-6 yaş arasındaki bebek veya çocukların dil, sosyal, özbakım, bilişsel ve fiziksel becerilerinin mevcut düzeylerini belirleme ve geleceğe yönelik hedefler koyma ve çocuğun gelişimini desteklemeye ve ilerletmeye yönelik etkinlik seçme amacıyla yapılmaktadır.

 

 

Peabody Kelime Anlama Testi 

      Çocukların alıcı dil gelişimini ölçen 3-17 yaş arası çocuklara uygulanabilen  bir testtir.

 

 

 

 

 

 

                        Gessell Gelişimsel Değerlendirme Testi

         3 ila 9 yaş arası çocukların gelişim düzeylerinin tespiti amacıyla                       uygulanan bir objektif gelişim testidir.

 

 

 

 

 

         Good Enough–Harris  : Bir Adam Çiz Zeka Testi: Her yaştan bireylerin zeka düzeylerinin belirlenmesine yardımcı olan testtir.

 

 

 

Frostig Görsel Algı Testi

Görsel-gelişimsel algıyı ölçen 4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.

 

 

 

 

 

                 

 

 

                         Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

          Okul öncesi çocuklara (5 yaş 6 ay ile 6 yaş 11 ay) uygulanan okula hazırlık derecesini belirten bir testtir.

 

 

 

 

 

 

Okul Olgunluğu Testi: Okul öncesi çocuklara (5 yaş 6 ay ile 6 yaş 11 ay) uygulanan okula hazırlık derecesini belirten bir testtir.

Çocuk Kognitif (Bilişsel) Testleri

Bender Gestalt -II Algı ve Motor Testi: Yakın hafıza, psikomotor algı ve fonksiyonları değerlendiren 4 yaş ile 85 yaş ve üstü kişilere uygulanabilen bir testtir.

Porteus Labirentleri Zeka Testi: 8 yaş ve üstü çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir. 

Catell 2a Zeka Testi: 8 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.

Benton Görsel Hafıza Testi: Görsel hafızayı ölçen bu test, 8 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilir.

D2 Dikkat Testi: Dikkat eksikliğinin saptanmasında kullanılan bu test ayrıca psikomotor hız ve öğrenme fonksiyonlarının ölçülmesinde de kullanılır. 9 yaş ile 60 yaş arası kişilere uygulanır.

Good Enough–Harris: Bir Adam Çiz Zeka Testi: Her yaştan bireylerin zeka düzeylerinin belirlenmesine yardımcı olan testtir.
Beier Cümle Tamamlama Testi: Kişinin kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini yansıttığı projektif bir testtir.
 

Zeka testleri çocuğun okuma, yazma, aritmetik becerilerinde yetersizlik veya öğrenme hızında yavaşlık görüldüğü gibi durumlarda veya çocuğun sosyal ortamlara uyum sağlayamama, özbakım becerilerini ve günlük ihtiyaçlarını yerine getirememe gibi süreğenlik gösteren durumlarda uygulanabilir.

Ayrıca bu tablonun tam tersi durumlarda da uygulanabilinir. Yani çocuğun üstün performans gösterdiği durumlarda.

Çocuğun güçlü bir hafızası, yüksek öğrenme hızı, zengin kelime hazinesi, zengin kavram bilgisi, zengin hayal gücüne sahip olduğu durumlarda da uygulanabilinir.

Stanford - Binet Zeka Testi

2 – 23 yaş arası hem zihinsel engelli hem de üstün yetenekli bireylerin tespitinde kullanılan bir zeka testidir.

 

WISC-R Zeka Testi

Sözel ve performans becerileri olmak üzere iki alanda ölçüm yapan 6 ile 16 yaş arasındaki çocuk veya ergen bireylere uygulanan bir zeka testidir.

 

Porteus Labirentleri Zeka Testi

8 yaş ve üstü çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.
 

Catell 2a Zeka Testi

8 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulanabilen bir zeka testidir.
 

Good Enough–Harris: Bir Adam Çiz Zeka Testi

Her yaştan bireylerin zeka düzeylerinin belirlenmesine yardımcı olan testtir.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Kişinin, kişilik özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan objektif bir testtir.

 

Özel Öğrenme Bataryası (ÖGTE)

8 yaş ile 18 yaş arasındaki bireylere uygulanabilen öğrencilerin sahip oldukları becerilerde bireysel olarak hangi alanlarda (zorluk yaşadıkları hakkında bilgi sağlayan bataryadır. Öğrencinin zorlandığı alanlar keşfedilerek öğrenciye uygun program çıkarılmaktadır.

 

Psiko-eğitimsel Profil Ölçeği (Pep-r) 

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocukları gelişimsel ve davranışsal alanlarda değerlendirmek amacıyla kullanılan 0-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan testtir.

Gelişimsel alt alanlar; taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel performans ve sözel performans; davranışsal alt alanlar ise çocukların ilişki ve duygulanımları, oyun ve materyallere ilgi, duyusal tepkiler ve dil kullanım özellikleridir.

Yapılan değerlendirmenin sonucunda, çocuğa uygun bireysel eğitim programı hazırlanabilmektedir.

 

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2

3-23 yaş arasındaki bireylere uygulanabilen bu test, stereotip davranışlar, iletişim ve sosyal etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır.

Yorum Bırakın


İlk Yorumu Siz Gönderin!

Yorum gönderin

WeCreativez WhatsApp Support
Hoşgeldiniz, bize buradan ulaşabilirsiniz.